+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Lịch Học ngoại ngữ mới

Chương Trình TOEIC

Trường học: Trường Ngoại Ngữ Atlanta
Website: http://atlanta.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: ,

Tiếng Hàn Cho Xuất Khẩu Lao động

Trường học: Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Hợp Tác Đào Tạo
Website: www.ngoaingu-duhoc.com.vn
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Tiếng Hàn Xkld,

Đào Tạo Tiếng Hàn Chất Lượng

Trường học: Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Hợp Tác Đào Tạo
Website: www.ngoaingu-duhoc.com.vn
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Tiếng Hàn Chất Lượng,

Tuyển Sinh Khoá Học Tiếng Hàn Sơ Cấp 2

Trường học: Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Hợp Tác Đào Tạo
Website: www.ngoaingu-duhoc.com.vn
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Tiếng Hàn ,

Tuyển Sinh Lớp Tiếng Anh Chuyên Ngành Du Lịch Cho HDV

Trường học: Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Hợp Tác Đào Tạo
Website: www.ngoaingu-duhoc.com.vn
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Tiếng Anh Du Lịch,

Tuyển Sinh Lớp Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 Khóa 17

Trường học: Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Hợp Tác Đào Tạo
Website: www.ngoaingu-duhoc.com.vn
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Tiếng Hàn Sơ Cấp ,

Ôn Thi Tiếng Anh Trình độ B1 & B2 Cho Học Viên Sau đại Học

Trường học: Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Hợp Tác Đào Tạo
Website: www.ngoaingu-duhoc.com.vn
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: ôn Thi B1, B2,

Luyện Thi Chứng Chỉ APS

Trường học: Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Hợp Tác Đào Tạo
Website: www.ngoaingu-duhoc.com.vn
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Ôn Thi APS,