+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Lịch khai giảng của Khóa ngắn hạn

KỸ NĂNG PHỎNG VẤN VÀ TUYỂN DỤNG

Trường học: Trung Tâm Đào Tạo & Tư Vấn Quản Lý Doanh Trí
Website: www.doanhtri.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: ,

KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN 360ĐỘ

Trường học: Trung Tâm Đào Tạo & Tư Vấn Quản Lý Doanh Trí
Website: www.doanhtri.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: ,