+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Chi tiết thông tin nhà đào tạo

Công Ty CP Giá Xây Dựng
  • Địa chỉ:124A Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai,Thanh Xuân,Hà Nội
  • Địa điểm: TP. Hà Nội
  • Khu vực: Bắc Trung Bộ
  • Số điện thoại:1634660395
  • Email:duongduong@giaxaydung.com
  • Website:http://giaxaydung.vn/

Giới thiệu nhà đào tạo