+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Chi tiết thông tin nhà đào tạo

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn TASEDU
  • Địa chỉ:Tang 4, M5 Tower, 91 Nguyen Chi Thanh
  • Địa điểm: TP. Hà Nội
  • Khu vực: Đồng bằng sông Hồng
  • Số điện thoại:982044907
  • Email:tasedu2016@gmail.com
  • Website:http://taric.com.vn/

Giới thiệu nhà đào tạo

Thông tin khác

TasEdu là thành viên của Tasco, Đào tạo và tư vấn các giải giáp nhân sự, cung cấp các chương trình đào tạo dành cho doanh nghiệp. Lưu 4 Floor, M5 Tower, 91 Nguyen Chi Thanh, Ba Dinh Hanoi 098 585 6148 - 098 204 4907