+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Chi tiết thông tin nhà đào tạo

Trung Cấp Cộng Đồng
  • Địa chỉ:Phòng 104 - Nhà A2 Trường Cán Bộ Hội Nông Dân Việt Nam - Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
  • Địa điểm: TP. Hà Nội
  • Khu vực: Bắc Trung Bộ
  • Số điện thoại:973274671
  • Email:thaovu1008@gmail.com
  • Website:

Giới thiệu nhà đào tạo