+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Chi tiết thông tin nhà đào tạo

Trung Tâm Kế Toán Quốc Gia
  • Địa chỉ:Số 195 D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM
  • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  • Khu vực: Đông Nam Bộ
  • Số điện thoại:0983 86 86 21
  • Email:haiquanvietnam.mn@gmail.com
  • Website:http://ketoanquocgia.net

Giới thiệu nhà đào tạo

 Với môi trường Giáo dục & Đào tạo chuyên nghiệp của Trung tâm. Đến với chúng tôi các bạn sẽ có điều kiện học tập, tài liệu nghiên cứu và cơ sở vật chất - kỹ thuật thông thoáng, hệ thống ánh sáng, máy chiếu Over head hiện đại đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập cho các bạn.
    Bên cạnh đó với đội ngũ Giáo viên giảng dạy giàu kinh nghiệm, nhiệt tình có khả năng truyền thụ giúp học viên tiếp thu kiến thức, cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và có vốn kiến thức Kế toán - Kiểm toán để áp dụng vào thực tiễn của Đơn vị hoặc Doanh nghiệp đạt hiệu quả.
     Ngoài ra trung tâm còn nhận hợp tác đào tạo, liên kết với các Doanh nghiệp, Công ty, Xí nghiệp, Các Trường trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học có nhu cầu về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán - Kiểm toán.

Thông tin khác

Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ Kế toán Quốc gia trực thuộc Công ty Giáo Dục Việt Nam được sự uỷ nhiệm của Đại học Kinh Tế Quốc Dân mở các lớp kế toán với các chương trình như sau: Quốc gia trực thuộc Công ty Giáo Dục Việt Nam được sự uỷ nhiệm của Đại học Kế Quốc Dân mở các lớp kế toán với các chương trình như sau: 1. KẾ TOÁN TỔNG HỢP. 2. KẾ TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 3. KẾ TOÁN THỰC HÀNH SỔ SÁCH. 4. KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 5. KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 6. KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 7. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 8. NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 9. NGHỀ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP 10. PHÒNG NGỪA SAI PHẠM TRONG QUYẾT TOÁN THUẾ 11. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI 12. NGHIỆP VỤ CƠ BẢN TRONG NGÂN HÀNG 13. Nghiệp vụ khai hải quan điện tử