+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Chi tiết thông tin nhà đào tạo

Trung Tâm Tư Vấn Đào Tạo Kinh Tế Toàn Cầu
  • Địa chỉ:281A Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM
  • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  • Khu vực: Đông Nam Bộ
  • Số điện thoại:08 22142829
  • Email:thituyencit01@gmail.com
  • Website:http://gec.edu.vn/

Giới thiệu nhà đào tạo

Trung tâm đào tạo các lớp học nghiệp vụ kế toán ngắn hạn với nhiều chương trình đào tạo khác nhau