+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Chi tiết thông tin nhà đào tạo

Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội
  • Địa chỉ:Hoàng Quốc Việt
  • Địa điểm: TP. Hà Nội
  • Khu vực: Miền núi phía Bắc
  • Số điện thoại:989893661
  • Email:tamvuls88@gmail.com
  • Website:https://www.facebook.com/caodangnghevanlanghanoi

Giới thiệu nhà đào tạo