+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Chi tiết thông tin nhà đào tạo

Tư Vấn Tuyển Sinh
  • Địa chỉ:Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
  • Địa điểm: TP. Hà Nội
  • Khu vực: Đồng bằng sông Hồng
  • Số điện thoại:84987758401
  • Email:tuyensinh.huong@gmail.com
  • Website:

Giới thiệu nhà đào tạo

Liên tục tuyển sinh các khóa học trung cấp - cao đẳng chính quy, liên thông, tại chức, từ xa, văn bằng 2