+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Chi tiết thông tin nhà đào tạo

Viện Công Nghệ Hà Nội
  • Địa chỉ:16 DHT17 Đông Hưng Thuận Quận 12
  • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  • Khu vực: Duyên hải Nam Trung Bộ
  • Số điện thoại:1695804832
  • Email:huongttn92@gmaiol.com
  • Website:www.hit.edu.vn

Giới thiệu nhà đào tạo

Viện Công Nghệ Hà Nội Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh trực thuộc Viện Công Nghệ Hà Nội ra đời từ  quyết định của Hiệp Hội Các nhà KHoa học và công nghệ. Hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề trên toàn quốc.