Thông tin nhà đào tạo

Viện Công Nghệ Hà Nội
Viện Công Nghệ Hà Nội
  • Địa chỉ:16 DHT17 Đông Hưng Thuận Quận 12
  • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  • Khu vực: Duyên hải Nam Trung Bộ
  • Số điện thoại:1695804832
  • Email:huongttn92@gmaiol.com
  • Website:www.hit.edu.vn

Social Media

Glomax

Tổng quan về Viện Công Nghệ Hà Nội

Viện Công Nghệ Hà Nội Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh trực thuộc Viện Công Nghệ Hà Nội ra đời từ  quyết định của Hiệp Hội Các nhà KHoa học và công nghệ. Hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề trên toàn quốc.

Trường và Trung tâm tiêu biểu

TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Công Ty Cổ Phần HPA Vietnam
Đào Tạo Thương Tín
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
Viện Nghiên Cứu Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Hà Nội
Viện Nghiên Cứu Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
Trường Ngoại Ngữ Atlanta
Trung Cấp Công Thương
Công Ty Tư Vấn Du Học Thế Hệ Mới