+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Chi tiết thông tin nhà đào tạo

Viện Nghiên Cứu Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Hà Nội
  • Địa chỉ:301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
  • Địa điểm: TP. Hà Nội
  • Khu vực: Đồng bằng sông Hồng
  • Số điện thoại:1674555122
  • Email:thuydung2050@gmail.com
  • Website:tuvangiamsatxaydung.blogspot.com

Giới thiệu nhà đào tạo

HỆ THỐNG TRUNG TÂM TRỰC THUỘC VIỆN
 

1.       Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội
2.       
Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

3.       Trung tâm tư vấn giám sát các công trình xây dựng.

4.       Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

5.       Trung tâm tư vấn thiết kế, khảo sát và thi công.

6.       Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ thông tin.

7.       Trung tâm lữ hành quốc tế.

8.       Trung tâm làm sạch môi trường.