+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Chi tiết thông tin nhà đào tạo

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ KINH DOANH
  • Địa chỉ:37 Trần Quý Khoách, P.Tân Định, Quận 1
  • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  • Khu vực: Đông Nam Bộ
  • Số điện thoại:08.6660.0468 -0906.910.318
  • Email:vietthi.tn@gmail.com
  • Website:uci.vn

Giới thiệu nhà đào tạo

UCI – Viện Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh  là một trong những Viện hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn quản lý chất lượng toàn diện theo tiêu chuẩn Quốc tế như: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, SA8000, GAP, các mô hình quản lý: Lean Management, 6 Sigma, JIT, Kaizen, 5S,…Bên cạnh đó, chúng tôi còn nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học ứng dụng trong kinh doanh, trong giáo dục , xây dựng các chiến lược phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp.