+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Chi tiết thông tin nhà đào tạo

Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế
  • Địa chỉ:Khu đô Thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Địa điểm: TP. Hà Nội
  • Khu vực: Đồng bằng sông Hồng
  • Số điện thoại:936129983
  • Email:phuong@vienquocte.vn
  • Website:vienquocte.vn

Giới thiệu nhà đào tạo

Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế được Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp phép mở các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn như chỉ huy trưởng,đấu thầu, hoàn công, tư vấn  giám sát.... 

 

Ngoài ra, Viện còn huấn luyện An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động theo thông tư 27 cho các doanh nghiệp,công ty