+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Anh Văn Giao Tiếp Ngắn Hạn - 100% Giảng Viên Bản Ngữ

Chuyên mục: Học tiếng Anh
  • Khai giảng:17/08/2015
  • Thời lượng:27 giờ
  • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
  • Văn bằng/Chứng chỉ:Khác
  • Học phí:2.000.000đ
  • Thời gian học:Thứ 2, 4, 6 (Tối)
  • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

 

Đối tượng tuyển sinh

Học sinh, sinh viên, người có căn bản tiếng anh

Từ khóa

Tiếng, Anh, Giao, Tiếp, Ngắn Hạn, Với Giảng, Viên, Nước Ngoài, Shtp Training,

Comment