+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Các Khóa Học Kỹ Năng Mềm, Kỹ Thuật, Tiếng Anh Giao Tiếp.

Chuyên mục: Khóa học khác
  • Khai giảng:14/12/2015
  • Thời lượng:27 giờ
  • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
  • Văn bằng/Chứng chỉ:Khác
  • Học phí:1.400.000đ
  • Thời gian học:Thứ 2, 4, 6 (Tối)
  • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

 

Đối tượng tuyển sinh

Học sinh, sinh viên, người có căn bản tiếng anh

Từ khóa

Kỹ, thuật, , khí, tự, động, hóa, solidworks, căn, bản, shtp, training,

Comment