+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Chuyên Đề: KỸ NĂNG PHỎNG VẤN CẤU TRÚC

Chuyên mục: Quản trị - Nhân sự
 • Khai giảng:02/12/2016
 • Thời lượng:02 ngày 02, 09/12
 • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
 • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
 • Học phí:3.500.000
 • Thời gian học:Thứ 2, 4, 6 (Cả ngày)
 • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

Nội dung khóa học:

Bài học Nội dung chính  

Tổng quát về tuyển dụng 

 • Hệ thống tuyển dụng hiệu quả

 • Phỏng vấn, năng lực và cấu trúc

 
Kỹ Thuật Phỏng Vấn
 • Phỏng vấn STAR

 • Xây dựng ngân hàng câu hỏi

 • Cách ghi chép trong phỏng vấn

 • Vị trí ngồi trong phỏng vấn

 

Chuẩn bị cho phỏng vấn

 • Các bước trong phỏng vấn

 • Tổng hợp dữ liệu sau phỏng vấn

 • Phản hồi thông tin cho ứng viên

 

Thực hiện phỏng vấn

 • Yêu cầu cần thiết

 • Ghi nhận thông tin khi phỏng vấn

 • Kỹ năng đặt câu hỏi phỏng vấn

 • Những điểm cần chú ý trong khi phỏng vấn

 • Kết thúc

 

 

 

Đối tượng tuyển sinh

Khóa học được thiết kế cho các cấp quản lý, chuyên viên, nhân viên nhân sự và những người có liên quan trong việc tuyển dụng nhân sự tại doanh nghiệp

Thông tin khác

Giảm 5% học phí cho: học viên đóng đủ học phí trước khai giảng ít nhất 3 ngày. Giảm 7% học phí cho: học viên cũ hoặc học viên đóng học phí theo nhóm (2-4 người) trước khai giảng ít nhất 3 ngày. Giảm 10% học phí cho: học viên đóng học phí theo nhóm (5 người trở lên) trước khai giảng ít nhất 3 ngày.

Từ khóa

Chuyên Viên Tuyển Dung, Nhân Viên Nhân Sự, Recruitment; Phỏng Vân Tuyển Chọn,

Comment