+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Chuyên Đề: QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Chuyên mục: Quản trị - Nhân sự
 • Khai giảng:16/07/2016
 • Thời lượng:02 ngày
 • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
 • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
 • Học phí:4.000.000
 • Thời gian học:Thứ 7 & Chủ nhật
 • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

BÀI HỌC

NỘI DUNG CHÍNH

 

 1.    Giới thiệu về đào tạo
 • Qui trình nhân sự
 • Vai trò của đào tạo và phát triển
 • Lợi ích của đào tạo
 • Phương châm đào tạo và phát triển
 • Qui trình đào tạo
 • Qui trình học tập
 • Các phong cách học tập
 •  Phương pháp đào tạo
 • Hiểu được mối liên quan của huấn luyện trong qui trình nhân sự
 • Nắm được vai trò, trách nhiệm của bộ phận đào tạo
 • Hiểu tầm quan trọng của đào tạo và phương pháp học tập của người học
 • Áp dụng qui trình huấn luyện vào công việc
 
 1. Phân tích nhu cầu đào tạo
 • Mục đích phân tích nhu cầu đào tạo
 • Các cấp độ phân tích nhu cầu đào tạo
 •   Các phương pháp phân tích nhu cầu đào tạo
 •  Vai trò và quy trình tư vấn rong tổ chức
 • Xây dựng nội dung đào tạo
 • Bài tập
 • Hiểu ý nghĩa việc phân tích nhu cầu đào tạo và 3 cấp độ phân tích nhu cầu đào tạo
 • Ứng dụng 5 phương pháp phân tích nhu cầu đào tạo
 •  Áp dụng được phương pháp giảng dạy cho việc xây dựng chương trình
 • Áp dụng qui trình tư vấn để phối hợp với các phòng ban
 
 1. Xây dựng kế hoạch đào tạo
 • Chọn kế hoạch ưu tiên
 • Xây dựng chi phí huấn luyện
 • Chọn tổ chức huấn luyện, giảng viên bên ngoài và nội bộ
 • Bài tập
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo
 • Xây dựng chi phí đào tạo
 • Chọn tổ chức đào tạo bên ngoài và giảng viên nội bộ phù hợp
 
 1. Tổ chức  đào tạo
 • Lập chương trình huấn luyện
 • Chọn địa điểm, ăn uống, đi lại
 • Sắp xếp phòng học
 • Thiết bị, dụng cụ hỗ trợ, tài liệu
 • Bài tập
 • Áp dụng qui trình để chuẩn bị trước đào tạo một cách chuyên nghiệp
 
 1. Đánh giá đào tạo
 • Phương pháp thu nhận phản hồi của học viên
 • Theo dõi sau huấn luyện
 • Đánh giá hiệu quả huấn luyện
 • Bài tập
 • Xây dựng phương pháp thu nhận phản hồi phù hợp và kế hoạch cải thiện
 • Hiểu phương pháp theo dõi phát triển sau đào tạo
 •  Đánh giá hiệu quả đầu tư cho đào tạo
 

Đối tượng tuyển sinh

Phụ trách/Chuyên viên/Trưởng bộ phận đào tạo & phát triển học viên

Thông tin khác

Giảm 5% học phí cho: học viên đóng đủ học phí trước khai giảng ít nhất 3 ngày. Giảm 7% học phí cho: học viên cũ hoặc học viên đóng học phí theo nhóm (2-4 người) trước khai giảng ít nhất 3 ngày. Giảm 10% học phí cho: học viên đóng học phí theo nhóm (5 người trở lên) trước khai giảng ít nhất 3 ngày.

Từ khóa

Chuyên Viên, Training, Nhân Sự, Chuyên Viên Nhân Sự, Chuyên Viên đào Tạo Quản Lý,

Comment