+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Chuyên mục: Quản trị - Nhân sự
  • Khai giảng:Tháng 10/2016
  • Thời lượng:12 ngày
  • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
  • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
  • Học phí:12.500.000
  • Thời gian học:Thứ 7 & Chủ nhật
  • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

Đối tượng tuyển sinh

Chương trình được thiết kế dành cho các chuyên viên nhân sự nhiều năm kinh nghiệm, trưởng, phó phòng nhân sự, giám đốc nhân sự và các cấp quản lý tại doanh nghiệp

Thông tin khác

- Giảm 5% học phí cho: học sinh, sinh viên và học viên đóng đủ học phí trước khai giảng 3 ngày. - Giảm 7% cho học viên cũ hoặc HV mới đăng kí và đóng HP theo nhóm (2 người) - Giảm 10% cho học viên đăng kí và đóng HP (từ 5 người trở lên)

Từ khóa

Giám đốc Nhân Sự; Trưởng Phòng Nhân Sự; ,

Comment