+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Học Làm Bánh

Chuyên mục: Nhà hàng - Khách sạn
 • Khai giảng:Thường xuyên
 • Thời lượng:Bánh cơ bản: 3 tháng. Bánh nâng cao: 2 tháng
 • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
 • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
 • Học phí:Bánh cơ bản: 5.000.000 VNĐ/khóa, Bánh nâng cao: 3.000.000 VNĐ/khóa, + Phụ phí 460.000đ (chứng chỉ, giáo trình, đồng phục)
 • Thời gian học:Chính khóa
 • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LÀM BÁNHLỚP BÁNH ÂU CƠ BẢN

 

 1.  Lý thuyết (Theory)

     -Tổng quan về Bánh Âu. (Baking General) 

     -Cơ cấu tổ chức Bếp Bánh . (Pastry Kitchen Organization Chart) 

     -Giới thiệu dụng cụ, thiết bị làm bánh (Equipments Recognition) 

     -Các sản phẩm Bánh Âu. (Baking Products) 

     -Phân loại bánh (Type of Baking) 

     -Các phương pháp làm bánh (Methods of International Baking) 

     -Tồn trữ nguyên liệu (Ingredients Storing) 

     -An toàn vệ sinh thực phẩm (Food Hygienne)

 

 1.  Thực hành tại lớp các lọai bánh. (Baking Practice Training in class)

 

-Strawberry Cheese

-Baked Cheese Cake

-Crème Caramel

-Crème Brulee

-Tiramisu Cake

-Coffee Surup

-Sponge Cake

-White Choco Moussee

-Opera

-Choco Cheese Cake

-Strawbery Sauce

-Panacota Trawberry Sauce

-Black Forest

-Fruit Tart

-Lemon Tart

-Apple Tart

-Coconut Tart

-Profiterd Les Choux Elaire

-Brownie

-Mango Cheese Cake

- Passion Cheese

-Apple Pie

  

 1.  Ôn tập & kiểm tra cuối khoá. (Review & Examination)

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LÀM BÁNHLỚP BÁNH ÂU NÂNG CAO

 

 1.  Lý thuyết (Theory)

-    Các phương pháp làm bánh Âu cao cấp (Methods of International Pastry)

 

2. Các loại bánh điển hình thực hành tại lớp - Pastry Practice Training in class

-      Chocolate orange cake

-      Green tea cake

-      Coconut mousse cake

-      Italian cream  cheese cake

-      Victoria cake

-      Coconut cookies 

-      White and Dark chocolate mousse

-      Chocolate Whisky layer cake

-      Passion cream brulee

-      Italy Panacotta with berries sauce

-      Chocolate chip cookies

-      Backed chocolate marble cheese cake

-      Sponge cake

-      Chocolate Marble cake

-      Butter cake…

 

 1. Ôn tập & kiểm tra cuối khoá. (Review & Examination) 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LÀM BÁNHLỚP BÁNH MÌ CƠ BẢN

 

 1. Lý thuyết (Theory)

      -      Tổng quan về Bánh ngọt và Bánh mì. (Pastry & Bakery General)

      -      Cơ cấu tổ chức Bếp Bánh ((Pastry & Bakery Organization Chart)

      -      Giới thiệu dụng cụ, thiết bị làm bánh (Pastry Kitchen Equipments Recognition)

      -      Các sản phẩm Bánh ngọt & Bánh mì. (Pastry & Bakery Products)

      -      Phân loại bánh ngọt & Bánh mì (Type of Pastry & Bakery)

      -      Các phương pháp làm bánh (Methods of International Pastry & Bakery Making)

      -      Tồn trữ nguyên liệu (Ingredients Storing)

      -      An toàn vệ sinh thực phẩm (Food Hygienne)

 1.  Thực hành tại lớp các lọai bánh ngọt & bánh mì

(Pastry & Bakery Practice Training in class)

- Chocolate Muffin

- Mango Muffin     

- Baguette

- Dark Rye Bread

- Whole Meal Bread

- Hot Dog, Hamburger

- Soft Roll

- Sharing Bread

- All Roll

- Bagel

- Dough nut

- Butter Rool          

- Croissant Soft Roll

- Chia Cheese         

- Coconut Filling    

- English Muffin    

- Grissini Sticks      

- Focacia Fruit        

- Scone Raisin and Plain

    - White Toast Bread…

 1.  Ôn tập & kiểm tra cuối khoá. (Review & Examination

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LÀM BÁNHLỚP BÁNH MÌ NÂNG CAO

 

 1.  Lý thuyết (Theory)

- Nghệ thuật làm bánh cao cấp (Art of Model Baking)

  

 1.  Các loại bánh điển hình thực hành tại lớp 

    Baking Practice Training in class

-      Banana Bread

-      Chocolate Sponge Cake

-      RyeSandwich 

-      Chocolate Cookies

-      Panini

-      Pumpkin Seed Bread

-      Mexican Bun Filling

-      Fruit Cake

-      Raisin Bread

-      Sponge Cake

-      Walnut Bread

-      Pate Dough

-      Quiche Lorraine…

 

3. Ôn tập & kiểm tra cuối khoá. (Review & Examination) 

 

CHỨNG CHỈ DO TỔNG CỤC DẠY NGHỀ CẤP CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN QUỐC 

GHI DANH VÀ HỌC TẠI:    

TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC - VAAC 

44 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường.Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh  

Điện thoại:(84.8) 38228324 – 38228417 - 3823 3219

Hotline: 0914 22 8324  |Fax:(84.8) 38237549

Email: info@vaacgroup.edu.vn | Yahoo: vaactvts 

Website: http://www.vaacgroup.edu.vn 

Facebook: http://www.facebook.com/vaacgroup 

 Comment