+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

HSE- Chuyên Gia An Toàn, Môi Trường Và Sức Khỏe

Chuyên mục: Quản Lý Điều Hành
  • Khai giảng:18/01/2015
  • Thời lượng:12 buổi
  • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
  • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
  • Học phí:1700000
  • Thời gian học:Chính khóa
  • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

1. Mục tiêu

Trang bị kiến thức tổng hợp về các vấn đề môi trường hiện nay con người đang đối mặt.

Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và các hoạt động nhân sinh đang hủy hoại môi trường sống và các rủi ro, mối nguy ảnh hưởng trong hoạt động sản xuất.

Nhận diện tất cả các khía cạnh môi trường, các mối nguy, rủi ro và đánh giá mức độ rủi ro.

Áp dụng hệ thống quản lý môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong doanh nghiệp.

Xây dựng sổ tay về Hệ thống quản lý Môi trường, An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp.

Áp dụng Đánh giá nội bộ trong các trường hợp điển hình tại doanh nghiệp.

2. Phương pháp giảng dạy

Thao tác lý thuyết

Giới thiệu và thực hành các nghiên cứu điển hình

Làm việc nhóm: Thảo luận nhóm giải quyết các bài tập tình huống

Thực hành đóng vai

Chia nhóm, thực hành đánh giá thử

3.  Đối tượng tham dự

Cán bộ phụ trách lĩnh vực Môi trường và An toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Cán bộ quản lý nhà nước về Môi trường và An toàn.

Sinh viên năm 3, năm cuối của các trường Đại học/Cao đẳng, sinh viên mới ra trường các ngành về Môi trường và An toàn.

4. Nội dung

Module 1. Hệ thống pháp luật và quản lý môi trường trong doanh nghiệp

Tổng quan về vấn đề ô nhiễm môi trường, môi trường tại doanh nghiệp

Các quy định pháp luật trong quản lý môi trường doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục môi trường: Báo cáo ĐTM, đề án BVMT, đăng ký kế hoạch BVMT, báo cáo giám sát môi trường.

Thực hiện quản lý chất thải công nghiệp: nước thải, khí thải, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại.

Module 2.Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015

Giới thiệu về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.

Tầm quan trọng và lợi ích doanh nghiệp khi áp dụng hệ thống ISO 14001.

Nhận diện các khía cạch môi trường tại doanh nghiệp.

Ảnh hưởng của các điều kiện vi khí hậu trong SXCN.

Nguyên tắc cơ bản trong quản lý và xử lý chất thải trong DN.

Áp dụng hệ thống quản lý môi trường (EMS) theo ISO 14001:2015 cho doanh nghiệp.

Xây dựng quy trình thủ tục cho loại hình sản xuất cụ thể.

Thực hành xây dựng sổ tay về EMS theo ISO 14001:2015.

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường.

Quy trình thực tiễn áp dụng để xử lý các sự cố môi trường, quản lý chất thải phát sinh

Cải tiến hệ thống quản lý môi trường EMS và ISO 14001:2015

Kiểm toán môi trường, kiểm soát nhà thầu và nhà cung ứng, kết quả hoạt động môi trường.

Module 3. Hệ thống An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001

1) Một số khái niệm liên quan đến An toàn lao động (ATLĐ).

Khái niệm về bảo hộ lao động (BHLĐ)

Cơ sở pháp lý về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

An toàn lao động (ATLĐ) và vệ sinh lao động (VSLĐ)

TNLĐ và chấn thương trong SXCN

Vùng nguy hiểm, Khoảng cách an toàn

Nguyên nhân gây TNLĐ

Cơ cấu che chắn, bảo vệ, Cơ cấu phòng ngừa

Tín hiệu an toàn, dấu hiệu an toàn

2) Giới thiệu một số kỹ thuật an toàn phổ biến trong SXCN

An toàn điện

An toàn làm việc trên cao

An toàn hóa chất

An toàn thiết bị nâng chuyển

An toàn thiết bị chịu áp

An toàn không gian kín

An toàn phòng chống cháy- nổ

Một số KTAT khác

3) Nhóm giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu TNLĐ, BNN trong SXCN

Các biện pháp cơ bản trong phòng ngừa & ứng phó các sự cố trong sản xuất

Bốn nguyên tắc vàng trong phòng ngừa, giảm thiểu các sự cố trong sản xuất

4)Thiết lập và xây dựng hệ thống quản lý AT – SKNN theo OHSAS 18001

Nhận diện các mối nguy, rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp

o   Đánh giá rủi ro theo OHSAS 18001:2007

o   Quy trình quản lý rủi ro

o   Phân tích và kiểm soát rủi ro

Áp dụng hệ thống quản lý AT – SKNN theo OHSAS 18001 tại doanh nghiệp

Hướng dẫn xây dựng quy trình thủ tục theo OHSAS 18001

Thực hành xây dựng sổ tay về OHSAS theo OHSAS 18001

Module 4. Hướng dẫn Đánh giá nội bộ và đánh giá bên thứ 3 theo ISO 19011:2011

-        Nguyên tắc đánh giá nội bộ và bên thứ 3

-        Các kỹ thuật đánh giá nội bộ

-        Lập kế hoạch đánh giá nội bộ

-        Xây dựng báo cáo đánh giá nội bộ

-        Thực hành đánh giá nội bộ cho doanh nghiệp cụ thể

5. Các chứng chỉ sau khóa học

1.      Xây dựng và  Đánh giá Hệ thống Quản lý Môi trường – An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (HSE)

2.      Đánh giá viên nội bộ theo chuẩn ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

6. Học phí: 2 triệu/học viên

  1. Giảng viên:

Là các Tiến sĩ, Thạc sĩ hiện đang là các nhà lãnh đạo của các tổ chức, với trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn và Đào tạo về Môi trường và An toàn tại các tổ chức trong và ngoài nước.

Đối tượng tuyển sinh

Cán bộ phụ trách lĩnh vực Môi trường và An toàn sức khỏe nghề nghiệp. Cán bộ quản lý nhà nước về Môi trường và An toàn. Sinh viên năm 3, năm cuối của các trường Đại học/Cao đẳng, sinh viên mới ra trườ

Thông tin khác

Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế Địa chỉ: 666 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10 ĐT: 08-3830 2297 Mobile: 0919 936 008 E-mail: daotao@intic.edu.vn - daotao.intic@gmail.com Web: www.intic.edu.vn

Từ khóa

An Toàn, Môi Trường, Sức Khỏe, HSE, ISO 14001, OHSAS 18001, INTIC, ,

Comment