+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

ISO 22000 & HACCP - Xây Dựng Và Đánh Giá HTQL An Toàn Thực Phẩm

Chuyên mục: Khóa học khác
  • Khai giảng:01/11/2015
  • Thời lượng:1 tháng
  • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
  • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
  • Học phí:1300000
  • Thời gian học:Chủ nhật (Cả ngày)
  • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

1. Mục tiêu

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên có nền tảng kiến thức về Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000/HACCP, Nhận diện, đánh giá và kiểm soát được các mối nguy, điểm kiểm soát tới hạn; Xây dựng được chương trình GMP, SSOP; Thực hiện soạn thảo được tài liệu, thực hành đánh giá nội bộ và đánh giá từ bên thứ 3.

2. Phương pháp giảng dạy

Thao tác lý thuyết

Giới thiệu và thực hành các nghiên cứu điển hình

Làm việc nhóm: Thảo luận nhóm giải quyết các bài tập tình huống

Thực hành đóng vai

Chia nhóm, thực hành đánh giá thử

  1. Đối tượng tham dự

Cán bộ quản lý về an toàn thực phẩm tại nhà máy, công ty chế biến sản xuất thực phẩm.

Sinh viên năm 3 năm cuối, sinh viên mới ra trường chuyên ngành Sinh học, Thực phẩm, Hóa thực phẩm từ các trường Đại học/Cao đẳng.

4. Nội dung

Chuyên đề 1: An toàn thực phẩm

        - Tại sao phải chú trọng đến sự ATTP.

        - Các mối nguy tiềm ẩn về ATTP.

Chuyên đề 2: Các Hệ thống quản lý và tiêu chuẩn về ATTP

        - Những nguyên tắc về ATTP.

        - ATTP đối với ngành dược phẩm – GMP, GSP, GDP, GPP.

        - ATTP đối với nông nghiệp, thủy sản – VietGap, GlobalGap.

        - ATTP đối với ngành sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm – HACCP.

Chuyên đề 3: HTQL ATTP TCVN ISO 22000: 2007

        - Lĩnh vực, phạm vi áp dụng TCVN ISO 22000:2007

        - Chuỗi thực phẩm.

        - Một số thuật ngữ về ATTP.

        - Giới thiệu về tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007.

        - Khái niệm về hệ thống truy nguyên.

Chuyên đề 4: Biện pháp tiếp cận và triển khai TCVN ISO 22000:2007

        -Những vấn đề cần quan tâm khi áp dụng TCVN ISO 22000:2007.

        - Phương pháp xây dựng HTQL ATTP theo TCVN ISO 22000:2007.

        - Soạn thảo tài liệu HTQL ATTP theo TCVN ISO 22000:2007.

Chuyên đề 5: Đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

        -Tại sao phải đánh giá?

        - Các loại hình đánh giá.

        - Các phương pháp đánh giá về ATTP

        - Một số thuật ngữ liên quan đến hoạt động đánh giá theo ISO 19011:2011

        - Trách nhiệm của Đánh giá viên.

        - Các loại tài liệu cần chuẩn bị trước khi đánh giá.

        - Quyền hạn của Đánh giá viên.

        - Trách nhiệm của Trưởng Đoàn đánh giá.

        - Trách nhiệm của nơi được đánh giá.

        - Những thông tin cần thiết phục vụ quá trình đánh giá. 

Tương ứng với từng nội dung chuyên đề sẽ có bài tập thực hành minh họa.

5. Các chứng chỉ sau khóa học

1.   Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000 & HACCPĐ

  1. Đánh giá Nội bộ ISO 22000 & HACCP
  2. Chuyên gia Đánh giá – Kiểm soát ATTP     

6. Học phí: 1,8 triệu/học viên

Đối tượng tuyển sinh

Cán bộ quản lý về an toàn thực phẩm tại nhà máy, công ty chế biến sản xuất thực phẩm. Sinh viên năm 3 năm cuối, sinh viên mới ra trường chuyên ngành Sinh học, Thực phẩm, Hóa thực phẩm từ các trường Đạ

Thông tin khác

Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế Địa chỉ: 666 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10 ĐT: 08-3830 2297 Mobile: 0919 936 008 E-mail: daotao@intic.edu.vn - daotao.intic@gmail.com Web: www.intic.edu.vn

Từ khóa

ISO, HSE, QA/QC, 22000, INTIC,

Comment