+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

ISO 9001:2015 - Xây Dựng Và Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

Chuyên mục: Quản Lý Điều Hành
  • Khai giảng:18/01/2015
  • Thời lượng:12 buổi
  • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
  • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
  • Học phí:1500000
  • Thời gian học:Chính khóa
  • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

  1. Nội dung

Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

–           Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn và không theo tiêu chuẩn.

–           Giới thiệu các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn phổ biến đang áp dụng tại Việt Nam và thế giới.

–           Giới thiệu một số công cụ năng suất chất lượng cơ bản (lý thuyết và thực hành)

–           Chu trình PDCA

–           Nhận thức về chất lượng

–           Giới thiệu về ISO 9001:2015

–           Mục đích áp dụng

Phương pháp soạn thảo tài liệu, lập kế hoạch triển khai

–           Phân biệt một số thuật ngữ có liên quan về HTQLCL theo ISO 9001:2015

–           Điều kiện cần và đủ khi áp dụng

–           Kế hoạch triển khai áp dụng

–           Phương pháp soạn thảo tài liệu (lý thuyết và thực hành)

–           Bài tập thực hành

Áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 tại doanh nghiệp

–           Mô hình áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 tại doanh nghiệp

–           Bài tập nghiên cứu tình huống tại các doanh nghiệp đã thực hiện

Hướng dẫn đánh giá nội bộ

–           Tổng quan về đánh giá chất lượng nội bộ:

–           Chương trình đánh giá chất lượng nội bộ

–           Yêu cầu đối với chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ (lý thuyết và thực hành)

–           Bài tập tình huống

–           Thực hành đánh giá nội bộ (lý thuyết và thực hành)

 Sử dụng 7 công cụ thống kê kiểm soát chất lượng

Đối tượng tuyển sinh

Nhân sự làm bộ phận kỹ thuật, bảo trì, trưởng phó các bộ phận sản xuất. Người đi làm và cá nhân mong muốn trở thành chuyên gia chất lượng chuyên nghiệp. Sinh viên chuẩn bị và vừa tốt nghiệp Đại học/

Thông tin khác

Các chứng chỉ sau khóa học – Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO9001:2015 – Đánh giá nội bộ HTQL chất lượng ISO 9001 Học phí ƯU ĐÃI: 1,1 triệu/học viên

Từ khóa

ISO 9001, ISO, INTIC, QA/QC,

Comment