+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Khai Giảng Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Chỉ Huy Chưởng Công Trình

Chuyên mục: Công nghệ thông tin
  • Khai giảng:16/11/2016
  • Thời lượng:9 buổi
  • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
  • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
  • Học phí:800000
  • Thời gian học:Chính khóa
  • Địa điểm đào tạo:TP. Hà Nội

Thông tin khóa học

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

CÔNG TY GIÁ  XÂY DỰNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO MỞ LỚP CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị

Căn cứ  điều 52 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ  về điều kiện, năng lực của chỉ huy trưởng công trình

Công ty CP Giá Xây Dựng kết hợp với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia đầu ngành của Cục giám định nhà nước, Bộ KH và ĐT, Bộ Tài Chính, Viện kinh tế xây dựng - Bộ XD… Xin kính mời quý cơ quan tham dự khoá học: “ Bồi dưỡng nghiệp vụchỉ huy trưởng công trình” . Chương trình đào tạo theo các nội dung, yêu cầu của Bộ Xây dựng

Nội dung học: (Theo chương trình khung của Bộ xây dựng)

           Chương 1: Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn luật xây dựng.

           Chương 2: Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trong việc tổ  chức thực hiện hợp đồng thi công xây dựng.

Chương 3: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

Chương 4: Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình.

Chương 5: Quản lý khối lượng, tiến độ xây dựng công trình và tổ chức công trình xây dựng.

Chương 6: Quản lý chi phí xây dựng công trình.

Chương 7: Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trên công trường xây dựng.

Chương 8: Chỉ huy trưởng công trình với công tác quản lý an toàn lao động.

Chương 9: Một số điều cần biết đối với chỉ huy trưởng công trình.

Kinh phí: 800.000đ/1hv(Bao gồm giáo trình, bữa ăn nhẹ giữa giờ, tặng kèm 1 trong 3 khóa autocad, project, excel chuyên ngành)

Học đi học lại trong vòng 1 năm tại công ty Giá Xây Dựng

Thủ tục nhập học: Mỗi học viên nộp 02 ảnh 3x4, 01 chứng minh thư photo

Thời gian học: Ngày 16/11/2016

Địa điểm: Số nhà 124A Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng.

Số 124A Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (04) 35683295 ; Fax: (04) 35682483; Ms: Kim Hiền 0163 466 0395

Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự khoá tập huấn gửi công văn hoặc (Fax) danh sách các học viên tham dự các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ trước 3 ngày.

Hãy truy cập website: www.giaxaydung.vn để biết thêm thông tin các lớp học.

Công ty Giá Xây dựng rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Đối tượng tuyển sinh

Tất cả mọi người

Từ khóa

GXD,

Comment