Khóa Học Khai Hải Quan Tại Hà Nội

Chi tiết

Trung Tâm Kế Toán Quốc Gia
 • Khai giảng:Hàng tháng
 • Thời lượng:2 tháng
 • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
 • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
 • Học phí:3500000
 • Thời gian học:Thứ 7 & Chủ nhật
 • Địa điểm đào tạo:TP. Hà Nội

Thông tin nhà đào tạo

Trung Tâm Kế Toán Quốc Gia

Địa chỉ: Số 195 D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Khu vực: Đông Nam Bộ
Điện thoại: 0983 86 86 21
Email: haiquanvietnam.mn@gmail.com
Website: http://ketoanquocgia.net
Yahoo:
 • Blog Title

  Thông tin Khóa học

   

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

  TRUNG TÂM KẾ TOÁN QUỒC GIA

  Số:2714/GDVN - TBTS

  V/v: Mở khóa đào tạo nghiệp vụ

  kế toán trưởng

   

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

   

                                                          TP HCM, ngày      Thán g     năm 2014

  THƯ MỜI THAM DỰ

  Lớp: KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

  VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

   

  Kính gửi:  Ban lãnh đạo quý cơ quan, Doanh nghiệp

              Căn cứ  Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính- Bộ  Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

              Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo Thông tư số: 199/2012/TT - BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài Chính.

  Căn cứ điều 53 "Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP : Tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng".

  Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác Kế toán trên địa bàn Tỉnh Vũng Tàu. Học viện tài chính phối hợp với Công ty CP Giáo dục Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng như sau:

  I. Thời gian, địa điểm,học phí:

  - Thời gian đào tạo: 01 tháng (học vào các ngày T7, CN hàng tuần) :Sáng 8h00-11h00, chiều 13h-16h.

  - Khai giảng:Hàng Tháng

  - Địa điểm học:  Trung tâm anh ngữ Cleverlean

  12K1 Trung tâm thương mại, Đường Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu

   - Kinh phí đào tạo: 3.000.000 đ/01 học viên/01 khóa học.( bao gồm tài liệu, lệ phí thi)

  II. Nội dung: (Theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011)

  III. Chứng chỉ:Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng theo thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính phát hành. (chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam)

  Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học :Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự khoá học đăng kí và gửi danh sách qua mail: daotaoketoan2@giaoducvietnam.edu.vn 

  Thủ tục nhập học:

  -          01 Bản sao bằng tốt nghiệp  phô tô công chứng. ( Công chứng không quá 6 tháng)

  -          01 Chứng minh nhân dân phôtô

  -          01 Mẫu đơn nhập học có dán ảnh, đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng đơn vị cơ quan công tác (theo mẫu quy định đính kèm)

  -          04 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau ảnh)

  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

  Công ty Cổ Phần Giáo dục Việt Nam - Trung tâm Kế toán Quốc gia

  Địa chỉ  : 195 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

  ĐT:  0983 86 86 21 ( Ms Nguyệt)

  Website: http://www.ketoanquocgia.net

   

                                                                                                               GIÁM ĐỐC

  Nơi nhận:                                                                                                                

  - Như trên:                                                                            

  - Lưu vp:

   

   

                                                                                                        ĐÀO XUÂN DŨNG

   

                         

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

  (Theo thông tư 199 năm 2011 có hiệu lực từ ngày 01/04/2012của Bộ Tài Chính)

  CHUYÊN ĐỀ

  TÊN MÔN HỌC

  PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG

  1

  Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

  2

  Quản lý tài chính doanh nghiệp

  3

  Pháp luật về thuế

  4

  Thẩm định dự án đầu tư

  5

  Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với ngân hàng và tổ chức tín dụng

  PHẦN II: KIẾN THỨC VÀ  NGHIỆP VỤ

  6

  Pháp luật về kế toán

  7

  Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp

  8

  Kế toán tài chính doanh nghiệp

  9

  Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp

  10

  Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp

  11

  Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG - KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  (Theo thông tư 199 năm 2011 có hiệu lực từ ngày 01/04/2012của Bộ Tài Chính)

  CHUYÊN ĐỀ

  TÊN MÔN HỌC

  PHẦN I: KIẾN THỨC LÝ LUẬN CHUNG

  1

   Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

  2

   Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước

  3

   Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước

  4

   Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

   

  Ôn tập

  PHẦN II: KIẾN THỨC VÀ  NGHIỆP VỤ

  5

   Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng.

  6

   Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.

  7

   Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

  8

   Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp.

  9

   Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

  10

   Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.

   

  Học kế toán trưởng tại Vũng Tàu

  Chứng chỉ kế toán trưởng tại Vũng Tàu

  Đào tạo kế toán trưởng tại Vũng Tàu

  Địa chỉ học kế toán trưởng tại Vũng Tàu

  Nghiệp vụ kế toán trưởng tại Vũng Tàu

  Trung tâm học kế toán trưởng tại Vũng Tàu

  Học kế toán trưởng tại Vũng Tàu

  Chứng chỉ kế toán trưởng tại Vũng Tàu

  Đào tạo kế toán trưởng tại Vũng Tàu

  Địa chỉ học kế toán trưởng tại Vũng Tàu

  Nghiệp vụ kế toán trưởng tại Vũng Tàu

  Trung tâm học kế toán trưởng tại Vũng Tàu

  Học kế toán trưởng tại Vũng Tàu

  Chứng chỉ kế toán trưởng tại Vũng Tàu

  Đào tạo kế toán trưởng tại Vũng Tàu

  Địa chỉ học kế toán trưởng tại Vũng Tàu

  Nghiệp vụ kế toán trưởng tại Vũng Tàu

  Trung tâm học kế toán trưởng tại Vũng Tàu

   

   

  Đối tượng tuyển sinh

  TN chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Trường và Trung tâm tiêu biểu

TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Công Ty Cổ Phần HPA Vietnam
Đào Tạo Thương Tín
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
Viện Nghiên Cứu Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Hà Nội
Viện Nghiên Cứu Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
Trường Ngoại Ngữ Atlanta
Trung Cấp Công Thương
Công Ty Tư Vấn Du Học Thế Hệ Mới