Chi tiết

  • Khai giảng:
  • Thời lượng:
  • Loại hóa học: Khóa học dài hạn
  • Văn bằng/Chứng chỉ:
  • Học phí:
  • Thời gian học:
  • Địa điểm đào tạo:

Thông tin nhà đào tạo

Địa chỉ:
Địa điểm:
Khu vực:
Điện thoại:
Email:
Website:
  • Blog Title

    Thông tin Khóa học

Trường và Trung tâm tiêu biểu

TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Công Ty Cổ Phần HPA Vietnam
Đào Tạo Thương Tín
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
Viện Nghiên Cứu Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Hà Nội
Viện Nghiên Cứu Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
Trường Ngoại Ngữ Atlanta
Trung Cấp Công Thương
Công Ty Tư Vấn Du Học Thế Hệ Mới