+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng

Chuyên mục: Khóa học khác
  • Khai giảng:15/08/2015
  • Thời lượng:12 giờ
  • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
  • Văn bằng/Chứng chỉ:Khác
  • Học phí:950.000đ
  • Thời gian học:Thứ 7 & Chủ nhật
  • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

 

Đối tượng tuyển sinh

Mọi đối tượng

Từ khóa

Kỹ, năng, mềm, kỹ, năng, viết, CV, , trả, lời, phỏng, vấn, giao, tiếp, shtp, training,

Comment