Lập Trình R

Chi tiết

Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên
 • Khai giảng:17/05/2018
 • Thời lượng:48 giờ
 • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
 • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
 • Học phí:3500000
 • Thời gian học:Thứ 7 & Chủ nhật
 • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin nhà đào tạo

Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên

Địa chỉ: 137E Nguyễn Chí Thanh Quận 5
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Khu vực: Đông Nam Bộ
Điện thoại: 914024357
Email: tttnga@csc.hcmus.edu.vn
Website: http://csc.edu.vn/
Khóa học khác
 • Blog Title

  Thông tin Khóa học

  Chương trình học

  • Các khái niệm cơ bản: chương trình, ngôn ngữ lập trình, trình biên dịch, từ khóa, định danh, câu lệnh, ghi chú, cấu trúc chương trình C
  • Kiểu dữ liệu cơ sở: biến, hằng, biểu thức, toán tử và các hàm thư viện C chuẩn
  • Các câu lệnh rẽ nhánh:  if, switch
  • Các câu lệnh lặp : for, while, do ... while, sử dụng break và continue
  • Hàm
   •     Khai báo và gọi hàm, nguyên tắc hoạt động của hàm
   •     Biến cục bộ và biến toàn cục, hàm kiểu void
   •     Cách truyền tham số cho hàm: truyền tham trị, truyền tham trỏ
  • Mảng một chiều
   •     Khai báo và khởi tạo mảng một chiều
   •     Nhập xuất mảng một chiều
   •     Các thao tác cơ bản trên mảng một chiều: duyệt mảng và tính toán, sắp xếp mảng, tìm kiếm tuyến tính và nhị phân, xóa phần tử trong mảng, thêm phần tử vào một vị trí trong mảng…
   •     Con trỏ và mảng một chiều
  • Mảng hai chiều
   •     Khai báo và khởi tạo mảng hai chiều
   •     Nhập xuất mảng hai chiều
   •     Các thao tác cơ bản trên mảng hai chiều: duyệt mảng và tính toán, sắp xếp mảng
   •     Con trỏ và mảng hai chiều
   •     Mảng vuông (ma trận vuông): duyệt mảng và tính toán, sắp xếp mảng
  • Chuỗi ký tự
   •     Khai báo và khởi tạo chuỗi, các hàm nhập xuất chuỗi
   •     Một số hàm thao tác trên chuỗi
  • Cấu trúc
   •     Khai báo kiểu cấu trúc và truy nhập đến các thành phần cấu trúc
   •     Mảng cấu trúc
   •     Khởi tạo và nhập xuất cấu trúc
   •     Các thao tác cơ bản trên mảng cấu trúc: tìm kiếm, thêm mới, xóa sắp xếp
  • Con trỏ
   •     Biến con trỏ và khai báo biến con trỏ
   •     Các thao tác trên con trỏ: gán địa chỉ của biến cho biến con trỏ, truy cập nội dung ô nhớ có con trỏ chỉ tới
   •     Phép toán trên con trỏ: phép gán, phép chuyển kiểu, tính toán con trỏ với một số, so sánh hai con trỏ
   •     Con trỏ kiểu void, con trỏ kép
   •     Con trỏ và mảng, con trỏ và chuỗi
   •     Cấp phát vùng nhớ động: cấp phát và giải phóng

  Link đăng kí khóa học: http://csc.edu.vn/lap-trinh-va-csdl/lap-trinh-c-can-ban_71

  Đối tượng tuyển sinh

  HS, SV, người đi làm

Trường và Trung tâm tiêu biểu

TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Công Ty Cổ Phần HPA Vietnam
Đào Tạo Thương Tín
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
Viện Nghiên Cứu Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Hà Nội
Viện Nghiên Cứu Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
Trường Ngoại Ngữ Atlanta
Trung Cấp Công Thương
Công Ty Tư Vấn Du Học Thế Hệ Mới