NGHỀ KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP TRONG Doanh Nghiệp Thương Mại Xuất Nhập Khẩu

Chi tiết

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
 • Khai giảng:Liên tục khai giảng
 • Thời lượng:Học đến lúc thành nghề
 • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
 • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
 • Học phí:Tùy vào thời điểm đăng kí và ca học
 • Thời gian học:Chính khóa
 • Địa điểm đào tạo:TP. Hà Nội

Thông tin nhà đào tạo

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

Địa chỉ: Tầng 3, Số 6, Phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, HN
Địa điểm: TP. Hà Nội
Khu vực: Đồng bằng sông Hồng
Điện thoại: 973337276
Email: haicenstaf@gmail.com
Website: http://censtaf.edu.vn/
 • Blog Title

  Thông tin Khóa học

  NGHỀ KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP TRONG

  DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA

            Sau khi hoàn tất  khoá học này, bạn sẽ: 

         Nắm bắt được các kiến thức về hoạt động thương mại trong nước (Mua bán hàng hoá qua kho, mua bán hàng hoá giao thẳng, mua bán hàng hoá gửi bán đại lý,…)

         Hiểu và có kỹ năng tốt về tổ chức công tác kế toán trong DN thương mại nội địa một cách hiệu quả nhất (chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, TK kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT & thuế TNDN,…trong DNTM nội địa thuần thục).

        Hiểu mối quan hệ kế toán và hoạt động kinh doanh thương mại, biết sử dụng những thông tin về hoạt động thương mại và kế toán trong quan hệ mua bán hàng hoá trong nước phục vụ cho công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp thương mại một cách hiệu quả.

       Biết cách sử dụng tư vấn pháp luật thương mại trong nước, các luật thuế và các luật có liên quan trong hoạt động kinh doanh thương mại nội địa.

  NỘI DUNG CHI TIẾT:

  1. Từ buổi 1 - 2 hệ thống lại lý thuyết về kế toán trong loại hình TMNĐ

  - Khái quát chung về chế độ, chính sách kế toán và thuế VN hiện nay

  - Cập nhật chính sách và chế độ mới nhất trong File “Văn bản pháp luật” gửi cho học viên

  - Tổng quan về kế toán (khái niệm, nguyên tắc kế toán, công cụ kế toán…)

  - Chứng từ kế toán (khái niệm, tính chất của chứng từ ..)

  - Chi phí kế toán, chi phí thuế …

  - Đặc điểm hoạt động kinh doanh TMNĐ

  - Sơ đồ kế toán tổng quát trong doanh nghiệp TMNĐ

  - Quy trình quản lý kho…

  - Kế toán nhập kho hàng hoá, kế toán mua bán hàng không qua kho, hàng đại lý

  - Kế toán xuất kho hàng hoá..

  - Kế toán chi phí bán hàng, chi phí QLDN

  + Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  + Kế toán khấu hao TSCĐ, Phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn.

  + Kế toán các khoản khác bằng tiền…

  - Kế toán các khoản thuế trong DN

  - Đưa ra một số tình huống xử lý về thuế, kế toán trong một số trường hợp đặc biệt

  2.Từ buổi 3-8: Hướng dẫn học viên:

              - Giới thiệu bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp

              - Hướng dẫn học viên phân biệt chứng từ kế toán mua vào, bán ra, chi phí…

              - Hướng dẫn học viên lập tờ khai thuế GTGT tháng: 

              + Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào           

  + Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra..vvv

              - Hướng dẫn sử dụng phím tắt trong Excel hoặc thao tác sử dụng phần mềm kế toán

  - Quy trình ghi sổ kế toán, cách hạch toán chứng từ trên sổ kế toán..

              - Hướng dẫn nhập dữ liệu vào sổ kế toán.

              - Hướng dẫn lập các bút toán cuối kỳ

              +Tính lương và các khoản trích theo lương

              +Trích khấu hao TSCĐ

              + Bảng phân bổ chi phí trả trước

              + Các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

              - Hướng dẫn cách thức lấy dữ liệu từ các bảng biểu vào sổ kế toán

              - Hướng dẫn các thao tác phím tắt và cách sử dụng công thức trong các bảng biểu.

  4. Từ buổi 9 – 13, hướng dẫn học viên

  - Hướng dẫn học viên xây dựng và quản lý DMHH

  - Hướng dẫn học viên lập PNK, PXK từ chứng từ gốc, lập BCNXT từ PNK, PXK

              - Các thao tác sử dụng trong quá trình lập PNK, PXK và BCNXT.

              - Cách lấy dữ liệu PXK vào sổ kế toán, cách đối chiếu giữa sổ kế toán và kho

  5. Từ buổi 14 hướng dẫn học viên:

              - Nhập dữ liệu ngân hàng vào sổ kế toán

              - Đối chiếu sổ kế toán với công nợ, SPKH

  6. Từ buổi 15-20 hướng dẫn học viên

              - Hướng dẫn học viên lập BCĐPS tổng hợp, chi tiết tháng, năm.

              - Hướng dẫn học viên kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của BCĐPS

              - Hướng dẫn học viên lập BCTC (BCĐKT, KQKD, TM BCTC, LCTT)

              - Hướng dẫn học viên lập Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm

              - Hướng dẫn chuyển, in ấn sổ sách và quản trị dữ liệu.

              - Tổng quan về kế toán DN TMNĐ, giải đáp vướng mắc trong DNTMNĐ.

              - Kết thúc khoá học và làm bài Test kiểm tra.

   

   

  Đối tượng tuyển sinh

  Sinh viên năm cuối, vừa ra trường, kế toán muốn nâng cao năng lực, các bạn muốn học chuyển ngành.

  Thông tin khác

  Thông tin thêm về chương trình khuyến mại giảm giá, thông tin khóa học liên hệ: Võ Hồng Hải 0973337276 haicenstaf@gmail.com

Trường và Trung tâm tiêu biểu

TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Công Ty Cổ Phần HPA Vietnam
Đào Tạo Thương Tín
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
Viện Nghiên Cứu Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Hà Nội
Viện Nghiên Cứu Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
Trường Ngoại Ngữ Atlanta
Trung Cấp Công Thương
Công Ty Tư Vấn Du Học Thế Hệ Mới