+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

NGHỀ NHÂN SỰ

Chuyên mục: Quản trị - Nhân sự
 • Khai giảng:29/06/2016
 • Thời lượng:17 buổi
 • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
 • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
 • Học phí:5.500.000
 • Thời gian học:Thứ 2, 4, 6 (Tối)
 • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

Nội dung khóa học:

1. Giới thiệu về Quản trị Nguồn Nhân Lực & Vai trò của Nhân viên Nhân sự 

 
 •  Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
 •  Hệ thống quản trị nguồn nhân lực
 • Các hoạt động cơ bản của quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp
 • Thử thách của quản trị nguồn nhân lực
 • Vai trò của Nhân viên nhân sự
 • Năng lực của Nhân viên nhân sự
 • Xác định được các hoạt động cơ bản của quản trị nhân sự và vai trò, nhiệm vụ của Nhân viên Nhân sự.
 • Xác định được các kiến thức, kỹ năng cần hoàn thiện.

 

 1. Viết Bản mô tả công việc 

 

 • Tầm quan trọng và ý nghĩa của Bản mô tả công việc trong quản trị NNL
 • Các bước viết bản mô tả công việc
 • Các phương pháp thu thập thông tin
 • Kỹ thuật viết mô tả công việc
 • Xác định các tiêu chí đánh giá kết quả công việc
 • Ứng dụng bản mô tả công việc
 •  Thực hành viết bản mô tả công việc
 • Hiểu được ý nghĩa của bản mô tả công việc trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực.
 • Viết được bản mô tả công việc cho các vị trí trong doanh nghiệp với đầy đủ trách nhiệm, tiêu chí kết quả công việc, yêu cầu năng lực.
 
 1. Tuyển dụng nhân viên 
 • Khái niệm về tuyển dụng
 • Quy trình tuyển dụng và các biểu mẫu
 • Chọn và tiếp cận nguồn ứng viên
 • Các bước tuyển chọn
 • Các phương pháp phỏng vấn
 • Kỹ thuật STAR, ORCE
 • Các lỗi thường gặp
 •  Đàm phán đề nghị công việc
 • Thực hành phỏng vấn và tuyển chọn
 • Tìm kiếm và chọn được ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng vào phỏng vấn.
 • Chuẩn bị được các biểu mẫu, bản câu hỏi phỏng vấn.
 • Phỏng vấn, ghi nhận thông tin và đánh giá đúng ứng viên một cách khách quan.
 
 1. Tính và trả lương 

 

 • Các hình thức trả lương & cách tính lương thời gian, lương sản phẩm, lương doanh số, lương hiệu quả, lương khoán
 • Các khoản phúc lợi
 • Quy định của Pháp luật về Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp; thuế thu nhập cá nhân & các khoản trợ cấp từ Bảo hiểm
 • Lập Bảng tính lương hàng tháng (chấm công, tính lương, chế độ, bảo hiểm, …)
 • Xác định được các hình thức trả lương và cách tính lương.
 • Tính lương, các chế độ phúc lợi, các khoản khấu trừ bảo hiểm, thuế thu nhập cho người lao động theo chính sách của doanh nghiệp và các yêu cầu của Pháp luật.
 
 1. Áp dụng Luật lao động tại doanh nghiệp (04 buổi)
 1.      
 • Nguồn luật, phạm vi điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh
 • Hợp đồng lao động
 •  Chấm dứt hợp đồng lao động
 • Thỏa ước lao động tập thể
 • Kỷ luật lao động: điều kiện áp dụng, căn cứu truy cứu và hình thức xử lý
 • Giải quyết tranh chấp lao động: nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ của các bên, trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tập thể, đình công
 • Giải đáp tình huống về Luật lao động
 • Phân biệt được hợp đồng lao động vơi các loại hợp đồng khác.
 • Xử lý bồi thường thiệt hại, đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật và chi trả trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc.
 • Vận dụng xử lý kỷ luật lao động và bồi thường thiệt hại trách nhiệm vật chất.
 • Đề xuất các hành động phù hợp pháp luật lao động
 

 

 

 

 

Đối tượng tuyển sinh

Chương trình Nghề Nhân Sự được thiết kế nhằm giúp: Nhân viên nhân sự có kinh nghiệm nhưng chưa có cơ hội học cách làm có hệ thống; Nhân viên có kế hoạch bước vào Nghề Nhân Sự;

Thông tin khác

Giảm 5% học phí cho: học viên đóng đủ học phí trước khai giảng ít nhất 3 ngày. Giảm 7% học phí cho: học viên cũ hoặc học viên đóng học phí theo nhóm (2-4 người) trước khai giảng ít nhất 3 ngày. Giảm 10% học phí cho: học viên đóng học phí theo nhóm (5 người trở lên) trước khai giảng ít nhất 3 ngày.

Từ khóa

Nhân Sự, Nghề Nhân Sự, Chứng Chỉ, Nghề Nhân Sự Căn Bản, Nhân Viên Nhân Sự,

Comment