+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Nghe Nói 1 Ca 1 Thứ 3/5

  • Khai giảng:28/12/2017 từ 08h20-10h40
  • Thời lượng:2.5 tháng
  • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
  • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
  • Học phí:liên hệ trực tiếp
  • Thời gian học:Chính khóa
  • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

 

LỚP HOA VĂN 1

(Dành cho người chưa học qua tiếng Hoa)

 Mã Lớp

Ngày Khai Giảng 

 Học Vào Ngày (Thứ)

Giờ Học 

Số Học Viên Còn Chiêu Sinh 

HN1L4

21/12/2017

3-5-7

19h35-21h05

15 

HN1L1

28/12/2017

3-5

08h20-10h40

10 

HN1C4 29/12/2017 2-4-6 19h35-21h05 15 

 

LỚP HOA VĂN 2

(Dành cho người mới học sơ qua tiếng Hoa)

Mã Lớp

Ngày Khai Giảng

Học Vào Ngày (Thứ)

Giờ Học

Số Học Viên Còn Chiêu Sinh

HN2C4

08/12/2017

2-4-6

19h35-21h05

10

 

LỚP HOA VĂN 3

(Dành cho người đã học qua tiếng Hoa)

Mã Lớp

Ngày Khai Giảng

Học Vào Ngày (Thứ)

Giờ Học

Số Học Viên Còn Chiêu Sinh

 HN3C4

27/11/2017 2-4-6 19h35-21h05 10
HN3C3   2-4-6 18h00-19h30 1

 

LỚP HOA VĂN 4

(Dành cho người đã học qua tiếng Hoa)

Mã Lớp

Ngày Khai Giảng

Học Vào Ngày (Thứ)

Giờ Học

Số Học Viên Còn Chiêu Sinh

 HN4C3

  2-4-6 18h00-19h30 02

 

LỚP HOA VĂN 5

(TRUNG CẤP)

Mã Lớp

Ngày Khai Giảng

Học Vào Ngày (Thứ)

Giờ Học

Số Học Viên Còn Chiêu Sinh

HN5L3   3-5-7 18h00-19h30 1

 

 

 

 

 

 

LỚP HOA VĂN TỔNG QUÁT 

(SƠ CẤP-TRUNG CẤP-CAO CẤP)

Mã Lớp

Ngày Khai Giảng

Học Vào Ngày (Thứ)

Giờ Học

Số Học Viên Còn Chiêu Sinh

HT1C4

TRUNG CẤP 1

29/12/2017 2-4-6 19h35-21h05 10
LỚP HOA VĂN THIẾU NHI

Mã Lớp

Ngày Khai Giảng

Học Vào Ngày (Thứ)

Giờ Học

Số Học Viên Còn Chiêu Sinh

HM8C3 27/12/2017 2-4-6 18h00-19h30  


TRƯỜNG HOA VĂN THẾ GIỚI
Địa chỉ: 32–34 Nguyễn Chí Thanh (nd), P.16, Q.11, Tp.HCM
☎️: 08.36022579 – 08.39605349
Giờ làm việc: Sáng:8h00 – 11h30, Chiều:13h30-21h00 ( Chủ nhật nghỉ)

Đối tượng tuyển sinh

Mọi đối tượng chưa học qua hoa văn

Từ khóa

Tiếng Hoa, Tiếng Phổ Thông, Tiếng Trung Giao Tiếp, Hoa Văn Thế Giới, Trường Hoa Văn, Giao Tiếp Cấp Tốc,

Comment