+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Nghe Nói 1 Ca 3 Thứ 3/5/7

  • Khai giảng:19/4/2016 từ 17h50 đến 19h20
  • Thời lượng:2.5 tháng
  • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
  • Văn bằng/Chứng chỉ:Khác
  • Học phí:liên hệ trực tiếp
  • Thời gian học:Thứ 3, 5, 7 (Tối)
  • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HOA THÁNG 04 NĂM 2016

                   2016年04月份中文开班表 

1.Hoa Văn Người Lớn 

LỚP HOA VĂN 1

(Dành cho người chưa học qua tiếng Hoa)

 Mã Lớp

Ngày Khai Giảng 

 Học Vào Ngày (Thứ)

Giờ Học 

Số Học Viên Còn Chiêu Sinh 

HN1C1

4/5/2016

2-4

08h20-10h40

10 

HN1L3

19/04/2016

3-5-7

17h50-19h20

15 

 

LỚP HOA VĂN 2

(Dành cho người mới học sơ qua tiếng Hoa)

Mã Lớp

Ngày Khai Giảng

Học Vào Ngày (Thứ)

Giờ Học

Số Học Viên Còn Chiêu Sinh

HN2C3

 

2-4-6

17h50-19h20

0

HN2L4

 

3-5-7

19h30-21h00

2

 

LỚP HOA VĂN 3

(Dành cho người đã học qua tiếng Hoa)

Mã Lớp

Ngày Khai Giảng

Học Vào Ngày (Thứ)

Giờ Học

Số Học Viên Còn Chiêu Sinh

 HN3L4

09/04/016 3-5-7 19h30-21h00 15

 HN3L1

  3-5 08h20-10h40 10

 

LỚP HOA VĂN 4

(Dành cho người đã học qua tiếng Hoa)

Mã Lớp

Ngày Khai Giảng

Học Vào Ngày (Thứ)

Giờ Học

Số Học Viên Còn Chiêu Sinh

 HN4C4

15/04/2016 2-4-6 19h30-21h00 15

 HN4C3

  2-4-6 17h50-19h20 0

 

LỚP HOA VĂN 5

(TRUNG CẤP)

Mã Lớp

Ngày Khai Giảng

Học Vào Ngày (Thứ)

Giờ Học

Số Học Viên Còn Chiêu Sinh

HN5C4 08/04/2016 2-4-6 19h30-21h00 15

 

 

 

 

 

 

LỚP HOA VĂN TỔNG QUÁT 

(SƠ CẤP-TRUNG CẤP-CAO CẤP)

Mã Lớp

Ngày Khai Giảng

Học Vào Ngày (Thứ)

Giờ Học

Số Học Viên Còn Chiêu Sinh

HS6L3

SƠ CẤP 6

05/04/2016

3-5-7

17h50-19h20

15 

HT2C4

TRUNG CẤP 2

 

2-4-6

19h30-21h00

10 

HT6L4

TRUNG CẤP 6

 09/04/2016

3-5-7

19h30-21h00

15 

HC2C3

CAO CẤP 2

 

 

2-4-6

17h50-19h20

10 

Đối tượng tuyển sinh

Mọi đối tượng chưa học qua hoa văn

Từ khóa

Tiếng Hoa, Tiếng Phổ Thông, Tiếng Trung Giao Tiếp, Hoa Văn Thế Giới, Trường Hoa Văn, Giao Tiếp Cấp Tốc,

Comment