+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

QA/QC - Đánh Giá Kiểm Soát Chất Lượng

Chuyên mục: Quản Lý Điều Hành
  • Khai giảng:01/11/2015
  • Thời lượng:12 buổi
  • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
  • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
  • Học phí:14500000
  • Thời gian học:Chủ nhật (Cả ngày)
  • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

1. Mục tiêu

Giới thiệu các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn phổ biến đang áp dụng tại Việt Nam và thế giới.

Cung cấp những kiến thức chung về các phương thức và tiêu chuẩn Quản lý chất lượng.

Trang bị nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm cần thiết về việc áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015.

Hướng dẫn soạn thảo hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn.

Cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ.

Chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình đánh giá để tránh những sơ sót phổ biến.

Thực hành các nghiên cứu điển hình, bài tập tình huống, bài tập đóng vai.

2. Phương pháp giảng dạy

Thao tác lý thuyết

Giới thiệu và thực hành các nghiên cứu điển hình

Làm việc nhóm: Thảo luận nhóm giải quyết các bài tập tình huống

Thực hành đóng vai

Chia nhóm, thực hành đánh giá thử

  1. Đối tượng tham dự

Nhân sự làm bộ phận kỹ thuật, bảo trì, trưởng phó các bộ phận sản xuất.

Người đi làm và cá nhân mong muốn trở thành chuyên gia chất lượng chuyên nghiệp.

Sinh viên chuẩn bị và vừa tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng.

4. Nội dung

Module 1: Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

-           Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn và không theo tiêu chuẩn.

-           Giới thiệu các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn phổ biến đang áp dụng tại Việt Nam và thế giới.

-           Giới thiệu một số công cụ năng suất chất lượng cơ bản (lý thuyết và thực hành)

-           Chu trình PDCA

-           Nhận thức về chất lượng

-           Giới thiệu về ISO 9001:2015

-           Mục đích áp dụng

Phương pháp soạn thảo tài liệu, lập kế hoạch triển khai

-           Phân biệt một số thuật ngữ có liên quan về HTQLCL theo ISO 9001:2015

-           Điều kiện cần và đủ khi áp dụng

-           Kế hoạch triển khai áp dụng

-           Phương pháp soạn thảo tài liệu (lý thuyết và thực hành)

-           Bài tập thực hành

                      Áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 tại doanh nghiệp

-           Mô hình áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 tại doanh nghiệp

-           Bài tập nghiên cứu tình huống tại các doanh nghiệp đã thực hiện

                      Hướng dẫn đánh giá nội bộ

-           Tổng quan về đánh giá chất lượng nội bộ:

-           Chương trình đánh giá chất lượng nội bộ

-           Yêu cầu đối với chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ (lý thuyết và thực hành)

-           Bài tập tình huống

-           Thực hành đánh giá nội bộ (lý thuyết và thực hành)

 Module 2: Hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2015

-           Tổng quan về môi trường

-           Cơ sở pháp lý của nhà nước về môi trường

-           Vấn đề thực trạng môi trường Việt Nam và môi trường tại các doanh nghiệp

-           Áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 cho doanh nghiệp

-           Xây dựng quy trình thủ tục cho loại hình sản xuất cụ thể

Module 3: Hệ thống An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001

-           Tổng quan về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

-           Cơ sở pháp lý về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

-           Nhận diện các mối nguy, rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp

-           Áp dụng hệ thống quản lý AT – SKNN theo OHSAS 18001 tại doanh nghiệp

-           Hướng dẫn xây dựng quy trình thủ tục theo OHSAS 18001.

   Module 4: Sử dụng 7 công cụ thống kê kiểm soát chất lượng

5. Các chứng chỉ sau khóa học

-         Chuyên gia Kiểm soát và Đánh giá chất lượng (QA - QC)

-         Đánh giá viên nội bộ theo chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

6. Học phí: 1,8 triệu/học viên

Đối tượng tuyển sinh

Nhân sự làm bộ phận kỹ thuật, bảo trì, trưởng phó các bộ phận sản xuất. Người đi làm và cá nhân mong muốn trở thành chuyên gia chất lượng chuyên nghiệp. Sinh viên chuẩn bị và vừa tốt nghiệp Đại học/Ca

Thông tin khác

Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế Địa chỉ: 666 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10 ĐT: 08-3830 2297 Mobile: 0919 936 008 E-mail: daotao@intic.edu.vn - daotao.intic@gmail.com Web: www.intic.edu.vn

Từ khóa

QA/QC, HSE, ISO 22000, HACCP, INTIC, Viện Đào Tạo Nhân Lực, Hợp Tác Quốc Tế,

Comment