QUẢN TRỊ MUA HÀNG

Chi tiết

Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Logictics Việt Nam
 • Khai giảng:02/10/2016
 • Thời lượng:42 giờ
 • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
 • Văn bằng/Chứng chỉ:Khác
 • Học phí: 8,000,000VND/học viên
 • Thời gian học:Chủ nhật (Sáng)
 • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin nhà đào tạo

Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Logictics Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 11, 39B Trường Sơn, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Khu vực: Đông Nam Bộ
Điện thoại: (+84 8) 6297 3988
Email: huytuan.phan.vli@gmail.com
Website: logistics-institute.vn
Khóa học khác
 • Blog Title

  Thông tin Khóa học

  MỤC TIÊU KHÓA HỌC
  - Xây dựng và thực hiện chính sách mua hàng, hướng dẫn quản lý quy trình, hợp đồng và các thủ
  tục mua hàng.
  - Đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán về hợp đồng và phát triển các nhà cung cấp chiến
  lược;
  - Phát triển đội ngũ nhân viên mua hàng để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp;
  - Phân tích đánh giá xu hướng giá cả bên ngoài và các sản phẩm mới để xác định chi phí mua
  hàng tổng thể;

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
  Phần 1: GIỚI THIỆU
  - Tổng quan về Chuỗi Cung Ứng và Quản Trị Mua Hàng
  + Cuộc cách mạng Hậu Cần và Chuỗi cung ứng
  + Chuỗi cung ứng gắn kết
  + Quản trị chuỗi cung ứng
  + Mua hàng và vai trò quan trọng của mua hàng
  + 4 yếu tố giúp đạt được chuỗi cung ứng và hệ thống mua hàng hiệu quả
  Phần 2: CẤU TRÚC MUA HÀNG
  - Tổ chức mua hàng
  - Mục dích và trách nhiệm của bộ phận mua hàng
  - Qui trình Mua Hàng
  + Qui trinh mua hang
  + Cải thiện qui trình mua hàng
  - Chính sách Mua Hàng
  + Tổng quan về chính sách mua hàng
  + Hướng dẫn chính sách mua hàng
  Phần 3: HOẠT ĐỘNG MUA HÀNG
  - Quy trình đàm phán, đấu thầu
  + Đàm phán và các mối quan hệ trong đàm phán
  + Các lưu ý và thủ thuật đàm phán
  + Đấu giá cạnh tranh và các nguyên tắc chính của qui trình đấu thầu
  - Hợp dồng thương mại
  + Quản lý hợp đồng
  + Hình thức hợp đồng
  - Lựa chọn và đánh giá Nhà cung cấp
  + Qui trình đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp
  + Tiêu chí đánh giá nhà cung cấp
  + Chia sẽ kinh nghiệm
  - Quản lý & cải thiện Tiết kiệm chi phí
  + Chiến lược quản lý chi phi
  + Cải thiện chi phí
  - KPI phòng mua hàng & nhà cung cấp
  - Các thách thức trong mua hàng
  - Quy trình tìm kiếm nguồn hàng
  - Xây dựng và phát triển nhà cung cấp
  - Mối quan hệ với các nhà cung cấp
  - Đo lường hiệu quả làm việc

  Giảng viên: Quản lý cấp cao Mua hàng các tập đoàn đa quốc gia; Khả năng truyền đạt tốt.

   

  Đối tượng tuyển sinh

  Quản lý cấp trung của bộ phận Mua hàng và các bộ phận liên quan đến Quản trị hàng hóa và tồn kho. - Phụ trách, trợ lý, giám sát và trưởng nhóm chuyên viên của bộ phận Mua hàng, cung ứng vật tư. - Nhân

Trường và Trung tâm tiêu biểu

TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Công Ty Cổ Phần HPA Vietnam
Đào Tạo Thương Tín
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
Viện Nghiên Cứu Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Hà Nội
Viện Nghiên Cứu Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
Trường Ngoại Ngữ Atlanta
Trung Cấp Công Thương
Công Ty Tư Vấn Du Học Thế Hệ Mới