Quản Trị Nhân Sự Cao Cấp

Chi tiết

Học Viện Chiến Lược Và Nhân Sự Kingsman
 • Khai giảng:19/10
 • Thời lượng:4 buổi
 • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
 • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
 • Học phí:2.500.000 VNĐ
 • Thời gian học:Thứ 2, 4, 6 (Tối)
 • Địa điểm đào tạo:TP. Hà Nội

Thông tin nhà đào tạo

Học Viện Chiến Lược Và Nhân Sự Kingsman

Địa chỉ: Tầng 7 Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Hà Nội - Đường Mạc Thái Tổ - Yên Hòa - Hà Nội
Địa điểm: TP. Hà Nội
Khu vực: Đồng bằng sông Hồng
Điện thoại: 915111228
Email: hocvien.kingsman01@gmail.com
Website: http://kingsman.edu.vn/
Skype:
 • Blog Title

  Thông tin Khóa học

  NỘI DUNG THAM KHẢO KHÓA ĐÀO TẠO VỀ BSC - KPI


  Phần I: Chiến lược và chiến lược cạnh tranh
   • Tổng quan về quản lý hiệu suất
   • Mục đích của việc đánh giá nhân viên
   • Các phương pháp đánh giá
   • Các bước đánh giá
   • Câu chuyện “Người thợ săn, Đàn chó săn và Những con thỏ”


  Phần II: BSC và KPI trong hoạch định chiến lược
   • Tổng quan về BSC và KPI
   • Mục đích sử dụng KPIs đánh giá thực hiện công việc
   • Tiêu chí SMART khi xây dựng KPIs
   • Các bước xây dựng KPIs
   • Ba giai đoạn triển khai KPIs
   • Câu chuyện “Con kiến” 


  Phần III: Triển khai KPI để quản trị mục tiêu kinh doanh
   • Case study – Các bước xây dựng KPI cụ thể
   • Cơ cấu doanh nghiệp
   • Các bước xây dựng
   • Tiến hành đo và đánh giá thử


  Phần IV: Sử dụng BSC và KPI để đánh giá hiệu quả công việc, trả lương, thưởng và tạo động lực
   • Lương 3P
   • Những việc cần triển khai đồng bộ  GIẢNG VIÊN : TS. HOÀNG TRUNG DŨNG

  Sáng lập viên, Chủ tịch - Học viện Chiến lược & Nhân sự Kingsman
  Các chức vụ đã qua:
  Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Tư vấn AIDA Việt Nam
  Thường trực Uỷ ban Chiến lược và Nhân sự, Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Việt Á
  Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-Talent, VID Holdings
  Thành viên Hội đồng Điều hành, Giám đốc Khối Quản lý Nhân tài, Người phát ngôn chính thức, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp - Ngân hàng Maritime Bank

  Đối tượng tuyển sinh

  Tổng Giám Đốc, Giám Đốc, Trưởng Phòng, Phó Phòng, Chuyên Viên

  Thông tin khác

  ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp Các Giám đốc chức năng. Trưởng/ Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong doanh nghiệp Những ai mong muốn hiểu, có thể xây dựng và áp dụng thành công bộ công cụ quản trị BSC – KPIs vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp/tổ chức MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH Hiểu được một cách đầy đủ và sâu sắc 2 công cụ quản trị cực kỳ phổ biến và hữu dụng hiện nay là BSC - KPI. Hiểu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai BSC – KPI tại đơn vị, tránh các rủi ro có thể phát sinh, ứng dụng hiệu quả trong việc quản trị chiến lược, quản trị nhân sự, đánh giá chính xác năng lực đội ngũ… Tham khảo kinh nghiệm xây dựng và triển khai hệ thống BSC – KPIs tại nhiều doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Trường và Trung tâm tiêu biểu

TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Công Ty Cổ Phần HPA Vietnam
Đào Tạo Thương Tín
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
Viện Nghiên Cứu Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Hà Nội
Viện Nghiên Cứu Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
Trường Ngoại Ngữ Atlanta
Trung Cấp Công Thương
Công Ty Tư Vấn Du Học Thế Hệ Mới