+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

TRAIN THE TRAINER

Chuyên mục: Quản trị - Nhân sự
  • Khai giảng:14/07/2016
  • Thời lượng:08 buổi
  • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
  • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
  • Học phí:6.500.000
  • Thời gian học:Thứ 3, 5, 7 (Tối)
  • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

BÀI HỌC NỘI DUNG CHÍNH  
1. Giới thiệu về đào tạo ·         Định nghĩa đào tạo

·         Sự khác biệt giữa đào tạo và giáo dục

·         Vai trò của người đào tạo

·         Các mong đợi của người học

·         Quy trình đào tạo

·         Những trở ngại đối với việc học

 
2. Cách học của người trưởng thành ·         Các nguyên tắc học của “người trưởng thành”

·         Quy trình học của KOLB, Honey & Mumford

·         Tiến trình học

·         Các phong cách học

 

 


 

3. Phân tích nhu cầu đào tạo ·         Phân tích nhu cầu đào tạo là gì? 

·         Khi nào nhu cầu đào tạo là cần thiết?

·         Khi nào chọn giải pháp đào tạo?

·         Tiến trình xác định nhu cầu đào tạo

·         Khảo sát nhu cầu

·         Các nguồn dữ liệu để phân tích nhu cầu đào tạo

·         Phân tích nhu cầu đào tạo

·         Khi nào chọn giải pháp đào tạo?

·         Xác định mục đích và mục tiêu đào tạo

 

 
4. Thiết kế chương trình đào tạo ·         Thiết kế chương trình đào tạo là gì?

·         Tiến trình thiết kế chương trình đào tạo

·         Xác định nội dung đào tạo

·         Chọn phương pháp đào tạo

·         Thiết kế tài liệu đào tạo

·         Chuẩn bị dụng cụ đào tạo

·         Cách bố trí phòng học

·         Lập kế hoạch đào tạo

 

 
5. Kỹ năng và kỹ thuật giảng dạy ·         Cấu trúc một buổi đào tạo

·         Mở đầu khoá học

·         Sử dụng ngôn ngữ

·         Trò chơi khởi động

·         Chuyển nội dung

·         Cấu trúc hỏi và các loại câu hỏi

·         Xử lý câu hỏi

·         Ngôn ngữ hình thể

·         Ứng xử với các tình huống khó khăn

·         Kết thúc khoá học

 

 

 

6. Thực hành ·         Nhóm chuẩn bị thao giảng

·         Thao giảng

·         Đánh giá và phản hồi của lớp

 

 

Đối tượng tuyển sinh

chuyên viên muốn trở thành giảng viên chuyên nghiệp

Thông tin khác

Giảm 5% học phí cho: học viên đóng đủ học phí trước khai giảng ít nhất 3 ngày. Giảm 7% học phí cho: học viên cũ hoặc học viên đóng học phí theo nhóm (2-4 người) trước khai giảng ít nhất 3 ngày. Giảm 10% học phí cho: học viên đóng học phí theo nhóm (5 người trở lên) trước khai giảng ít nhất 3 ngày.

Từ khóa

Trainer, Giảng Viên Nhân Lực, Train The Trainer, Nhân Sự, Chuyên Viên Nhân Sự, Chuyên Viên,

Comment