+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

XÂY DỰNG KPIs & ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Chuyên mục: Quản trị - Nhân sự
 • Khai giảng:20/07/2016
 • Thời lượng:04 buổi
 • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
 • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
 • Học phí:3.000.000
 • Thời gian học:Thứ 2, 4, 6 (Tối)
 • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

Nội dung khóa học:

 • Xác định mục tiêu công ty, phòng ban
 • Thiết lập mục tiêu công việc cá nhân
 • Xây dựng các chỉ số đo lường kết quả hoàn thành công việc (KPIs)
 • Xây dựng thang điểm đánh giá KQCV
 •  Giao mục tiêu, KPIs và các biểu mẫu;
 • Đánh giá kết quả công việc nhân viên

Đối tượng tuyển sinh

Chuyên viên Nhân sự; Trưởng/Phó phòng nhân sự nhưng chưa có cơ hội học cách đánh giá có hệ thống; Cấp quản lý có nhu cầu đánh giá kết quả công việc để đánh giá chính xác nhất về công việc của nhân vi

Thông tin khác

Giảm 5% học phí cho: học viên đóng đủ học phí trước khai giảng ít nhất 3 ngày. Giảm 7% học phí cho: học viên cũ hoặc học viên đóng học phí theo nhóm (2-4 người) trước khai giảng ít nhất 3 ngày. Giảm 10% học phí cho: học viên đóng học phí theo nhóm (5 người trở lên) trước khai giảng ít nhất 3 ngày.

Từ khóa

KPIs, Đánh Giá Kết Quả Công Việc,

Comment