+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG PHÚC LỢI 3P

Chuyên mục: Quản trị - Nhân sự
  • Khai giảng:23/06/2016
  • Thời lượng:05 buổi
  • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
  • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
  • Học phí:3.000.000
  • Thời gian học:Thứ 3, 5, 7 (Tối)
  • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

Nội Dung Khóa Học Xây Dựng Hệ Thống Lương Thưởng Và Phúc Lợi 3Ps:

- Tổng quan về hệ thống lương, thưởng trong doanh nghiệp.
- Xây dựng bản mô tả công việc.
- Xây dựng Hệ thống định giá giá trị công việc.
- Xây dựng Cấu trúc lương - thưởng.
- Thực hành lập tính lương và chế độ chính sách trong doanh nghiệp.

Đối tượng tuyển sinh

Dành cho quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp; cho các nhân viên nhân sự chuyên về lương, thưởng

Thông tin khác

Giảm 5% học phí cho: học viên đóng đủ học phí trước khai giảng ít nhất 3 ngày. Giảm 7% học phí cho: học viên cũ hoặc học viên đóng học phí theo nhóm (2-4 người) trước khai giảng ít nhất 3 ngày. Giảm 10% học phí cho: học viên đóng học phí theo nhóm (5 người trở lên) trước khai giảng ít nhất 3 ngày.

Từ khóa

Xây Dựng Hệ Thống Lương Thưởng 3Ps, 3Ps, Xây Dựng Thang Bảng Lương, Nhân Sự, Lương Thưởng Phúc Lợi,

Comment