+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI 3P

Chuyên mục: Quản trị - Nhân sự
 • Khai giảng:11/11/2016
 • Thời lượng:05 buổi
 • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
 • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
 • Học phí:3.800.000
 • Thời gian học:Thứ 3, 5, 7 (Tối)
 • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

Nội dung chương trình:

 •          Khái niệm về hệ thống lương 3Ps
 •          Xây dựng hệ thống đánh giá công việc
 •          Xây dựng thang bậc lương theo chức danh công việc (Pay for Position)
 •          Định bậc lương theo năng lực (Pay for Person)
 •          Xây dựng chính sách thưởng kết quả công việc (Pay for Performance)
 •          Xây dựng chính sách phúc lợi bổ sung

Liên kết hệ thống tiền lương với mục tiêu quản trị nguồn nhân lực

Đối tượng tuyển sinh

Chuyên đề XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI được thiết kế nhằm giúp:  Chuyên viên Nhân sự;  Trưởng/Phó phòng nhân sự nhưng chưa có cơ hội học cách làm có hệ thống;  Cấp quản lý có nhu cầu v

Thông tin khác

- Giảm 5% học phí cho: học viên đóng đủ học phí trước khai giảng ít nhất 4 ngày. - Giảm 7% học phí cho: học viên cũ hoặc học viên đóng học phí theo nhóm (2-4 người) trước khai giảng ít nhất 4 ngày. - Giảm 10% học phí cho: học viên đóng học phí theo nhóm (5 người trở lên) trước khai giảng ít nhất 4 ngày.

Từ khóa

Xây Dựng Thang Bảng Lương 3P, Lương, Thưởng, Phúc Lợi, Lương 3P,

Comment