+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Xây Dựng Và Triển Khai BSC - KPIs - Lương 3P Trong Doanh Nghiệp

Chuyên mục: Quản trị - Nhân sự
  • Khai giảng:24/10
  • Thời lượng:4 buổi
  • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
  • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
  • Học phí:2.000.000 VNĐ
  • Thời gian học:Thứ 7 & Chủ nhật
  • Địa điểm đào tạo:TP. Hà Nội

Thông tin khóa học

NỘI DUNG THAM KHẢO KHÓA ĐÀO TẠO VỀ BSC - KPI


Phần I: Chiến lược và chiến lược cạnh tranh
 • Tổng quan về quản lý hiệu suất
 • Mục đích của việc đánh giá nhân viên
 • Các phương pháp đánh giá
 • Các bước đánh giá
 • Câu chuyện “Người thợ săn, Đàn chó săn và Những con thỏ”


Phần II: BSC và KPI trong hoạch định chiến lược
 • Tổng quan về BSC và KPI
 • Mục đích sử dụng KPIs đánh giá thực hiện công việc
 • Tiêu chí SMART khi xây dựng KPIs
 • Các bước xây dựng KPIs
 • Ba giai đoạn triển khai KPIs
 • Câu chuyện “Con kiến” 


Phần III: Triển khai KPI để quản trị mục tiêu kinh doanh
 • Case study – Các bước xây dựng KPI cụ thể
 • Cơ cấu doanh nghiệp
 • Các bước xây dựng
 • Tiến hành đo và đánh giá thử


Phần IV: Sử dụng BSC và KPI để đánh giá hiệu quả công việc, trả lương, thưởng và tạo động lực
 • Lương 3P
 • Những việc cần triển khai đồng bộGIẢNG VIÊN : TS. HOÀNG TRUNG DŨNG

Sáng lập viên, Chủ tịch - Học viện Chiến lược & Nhân sự Kingsman
Các chức vụ đã qua:
Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Tư vấn AIDA Việt Nam
Thường trực Uỷ ban Chiến lược và Nhân sự, Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Việt Á
Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-Talent, VID Holdings
Thành viên Hội đồng Điều hành, Giám đốc Khối Quản lý Nhân tài, Người phát ngôn chính thức, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp - Ngân hàng Maritime Bank

Đối tượng tuyển sinh

Tổng Giám Đốc, Giám Đốc, Trưởng Phòng, Phó Phòng, Chuyên Viên

Thông tin khác

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp Các Giám đốc chức năng. Trưởng/ Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong doanh nghiệp Những ai mong muốn hiểu, có thể xây dựng và áp dụng thành công bộ công cụ quản trị BSC – KPIs vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp/tổ chức MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH Hiểu được một cách đầy đủ và sâu sắc 2 công cụ quản trị cực kỳ phổ biến và hữu dụng hiện nay là BSC - KPI. Hiểu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai BSC – KPI tại đơn vị, tránh các rủi ro có thể phát sinh, ứng dụng hiệu quả trong việc quản trị chiến lược, quản trị nhân sự, đánh giá chính xác năng lực đội ngũ… Tham khảo kinh nghiệm xây dựng và triển khai hệ thống BSC – KPIs tại nhiều doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Từ khóa

BSC, KPI, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH, CÔNG CỤ QUẢN TRỊ, NHÂN SỰ, KHOÁ HỌC,

Comment