+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Nhà hàng - Khách sạn

Quản Lý Khách Sạn

Trường học: TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Website: http://vaacgroup.edu.vn/vn/
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Hoc Quan Ly Khach San, Nghe Quan Ly Khach San,

Quản Lý Khách Sạn

Trường học: TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Website: http://vaacgroup.edu.vn/vn/
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Hoc Quan Ly Khach San, Nghe Quan Ly Khach San,

Quản Lý Nhà Hàng

Trường học: TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Website: http://vaacgroup.edu.vn/vn/
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Hoc Quan Ly Nha Hang, Quan Ly Nha Hang,

Nghiệp Vụ Phòng

Trường học: TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Website: http://vaacgroup.edu.vn/vn/
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Hoc Lam Phong, Hoc Nghiep Vu Phong,

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Quốc Tế

Trường học: TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Website: http://vaacgroup.edu.vn/vn/
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Học Phục Vụ Bàn,

Trang Trí Bánh Kem

Trường học: TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Website: http://vaacgroup.edu.vn/vn/
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: ,

Học Làm Bánh

Trường học: TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Website: http://vaacgroup.edu.vn/vn/
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: ,

Lớp Bánh Âu Thiếu Nhi

Trường học: TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Website: http://vaacgroup.edu.vn/vn/
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: ,

Học Nấu ăn

Trường học: TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Website: http://vaacgroup.edu.vn/vn/
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: ,

Pha Chế Cafe Nâng Cao

Trường học: TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Website: http://vaacgroup.edu.vn/vn/
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: ,

Pha Chế Rượu

Trường học: TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Website: http://vaacgroup.edu.vn/vn/
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: ,

Pha Chế Cafe

Trường học: TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Website: http://vaacgroup.edu.vn/vn/
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: ,

Tiếp Tân Khách Sạn Quốc Tế

Trường học: TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC
Website: http://vaacgroup.edu.vn/vn/
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: ,