+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Quản trị - Nhân sự

XÂY DỰNG KPIs & ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Trường học: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC BCC
Website: http://www.bcc.com.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: KPIs, Đánh Giá Kết Quả Công Việc,

TUYỂN DỤNG

Trường học: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC BCC
Website: http://www.bcc.com.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Tuyển Dụng, Nhân Viên Nhân Sự, Tuyển Dụng Nhân Viên,

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Trường học: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC BCC
Website: http://www.bcc.com.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Giám đốc Nhân Sự; Trưởng Phòng Nhân Sự; ,

KỸ NĂNG PHỎNG VẤN VÀ TUYỂN DỤNG

Trường học: Trung Tâm Đào Tạo & Tư Vấn Quản Lý Doanh Trí
Website: www.doanhtri.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: ,

KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN 360ĐỘ

Trường học: Trung Tâm Đào Tạo & Tư Vấn Quản Lý Doanh Trí
Website: www.doanhtri.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: ,