+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Khóa học khác

Kỹ Năng Giao Tiếp & Ứng Xử

Trường học: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM,
Website: www.shtp-training.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Kỹ, Năng, Mềm, Kỹ Năng, Giao Tiếp, ứng Xử,