+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Khóa học khác

Slidwoks Căn Bản

Trường học: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM,
Website: www.shtp-training.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Kỹ, thuật, , khí, tự, động, hóa, solidworks, căn, bản, shtp, training,

Vui Học Hè Cùng UCI

Trường học: Viện Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh
Website: www.uci.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: ,

Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Trường học: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
Website: http://giaoducvietnam.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: đào Tạo Nghiệp Vụ đấu Thầu,

PLC S7 - 300 Căn Bản

Trường học: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM,
Website: www.shtp-training.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: PLC, S7-300, Căn, bản, Lập Trình, Kỹ, Thuật, , Khí, Tự, động, Hóa,

Huấn Luyện An Toàn Hóa Chất 0976324648

Trường học: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Phương Đông
Website: giaoducphuongdong.edu.vn
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: An Toàn , Lao động, Chứng Chỉ,