+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Quản Lý Điều Hành

Khóa Học CFO - Giám đốc Tài Chính

Trường học: Học Viện Doanh Nhân GED
Website: http://doanhnhan.edu.vn/
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: CFO, Giám đốc Tài Chính, Kế Toán Trưởng, đào Tạo Giám đốc,