+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Sales - Marketing - PR

Khóa đào Tạo Chuyên Viên PR

Trường học: Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Website: www.ias.com.vn/ced
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Lớp Pr, khóa Học Pr, đào Tạo Pr, lớp Chuyên Viên Pr,

Học Bổng Tri Ân

Trường học: Học Viện Doanh Nhân GED
Website: http://doanhnhan.edu.vn/
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Kinh Doanh, Quản Lý, Kỹ Năng,

Khóa Học Xuất Nhập Khẩu - Hải Quan

Trường học: Trung Tâm Tư Vấn đào Tạo Kinh Tế Toàn Cầu
Website: www.gec.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Học Xuất Nhập Khẩu,

Khóa Học Phong Thủy Trong Kinh Doanh

Trường học: Học Viện Doanh Nhân GED
Website: http://doanhnhan.edu.vn/
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Khóa Học Phong Thủy, Phong Thủy Kinh Doanh, Phong Thủy,

Khóa Học Kỹ Năng Bán Hàng ( 12/6/2017)

Trường học: Học Viện Doanh Nhân GED
Website: http://doanhnhan.edu.vn/
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Bán Hàng, Sales, Kỹ Năng Bán Hàng, Khóa Học Bán Hàng,

Khóa Học Gala Marketing Online

Trường học: Học Viện Doanh Nhân GED
Website: http://doanhnhan.edu.vn/
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Marketing Online, Internet Marketing, ,

Lớp Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp

Trường học: Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Website: www.ias.com.vn/ced
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Lớp Chăm Sóc Khách Hàng,