+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Tag

//Đánh Giá Kết Quả Công Việc

XÂY DỰNG KPIs & ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Trường học: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC BCC
Website: http://www.bcc.com.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: KPIs, Đánh Giá Kết Quả Công Việc,