+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Tag

//Kỹ Năng đàm Phán

Kỹ Năng đàm Phán, Thuyết Trình (14/8/2017)

Trường học: Học Viện Doanh Nhân GED
Website: http://doanhnhan.edu.vn/
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Kỹ Năng đàm Phán, Thuyết Trình,