+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Tag

//Phó Phòng

Quản Lý Cấp Trung (28/8/2017)

Trường học: Học Viện Doanh Nhân GED
Website: http://doanhnhan.edu.vn/
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Quản Lý, Trưởng Phòng, Phó Phòng, Trợ Lý, Phó Giám đốc,