+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Tag

//Thầu

Lớp đấu Thầu Cơ Bản Tại Hà Nội,hồ Chí Minh

Trường học: Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế
Website: vienquocte.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: đấu Thầu, nghị định 63, ,

Học Đấu Thầu Cơ Bản/0936129983

Trường học: Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế
Website: vienquocte.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: đấu Thầu, Thông Tư 03, ,

Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Trường học: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
Website: http://giaoducvietnam.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: đào Tạo Nghiệp Vụ đấu Thầu,