+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Tag

//Thuyết Trình

Kỹ Năng đàm Phán, Thuyết Trình (14/8/2017)

Trường học: Học Viện Doanh Nhân GED
Website: http://doanhnhan.edu.vn/
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Kỹ Năng đàm Phán, Thuyết Trình,

Kỹ Năng Thuyết Trình Chuyên Nghiệp

Trường học: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM,
Website: www.shtp-training.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Kỹ, Năng, Thuyết, Trình, Chuyên, Nghiệp, Mềm,